Poniedziałek 12 lutego

7.00

1

+ Eugenii Stępień – od uczestników pogrzebu

2

+ Kazimierza Wojtasa – od żony i dzieci z rodzinami

3

+ Kazimiery Góreckiej

18.00

1

+ Jana Turonia – od bratanicy  Marii z Krakowa

2

+ Jana Komendy – od syna Dariusza z żoną i dziećmi

3

+ Jana Bałagi w 3r. śm. – od żony i dzieci

Wtorek 13 lutego

7.00

1

+ Waldemara Lasonia – od rodz. Iwanów

2

+ Danuty Magoskiej – od uczestników pogrzebu

3

+ Czesława Prędkiego – od sąsiadów

4

+ Edwarda Waligóry – od uczestników pogrzebu

5

+ Piotra Rocha – od uczestników pogrzebu

18.00

1

Zbiorowa za ojczyznę

- w int. p. Małgorzaty z prośbą o łaskę zdrowia, powrót do pełnej sprawności fizycznej, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na dalsze lata

+ Zenona Sygita w 4r. śm. – od żony i rodziny

+ Tomasza Karolczyka – od sąsiadów

+ Jerzego Raja – od uczestników pogrzebu

+ Kazimierza Kurka – od rodz. Nagórków z Sosnowca

+ Danuty Gołkowskiej – od rodziny

Środa 14 lutego – środa popielcowa

7.00

1

Dziękczynna z podziękowaniem za operację z prośbą o zdrowie dla p. Elżbiety Przestrzępskiej z prośbą o dalsze zdrowie

9.00

1

+ Marianny, Natalii w 3r. śm., Krystyny w 5r. śm.

16.30

1

R

18.00

1

+ Andrzeja Owczarka w 4r. śm. i zm. z rodziny Owczarków i Mrozów

2

+ Bogumiły Jasiorowskiej w 5r. śm. – od córki Moniki

3

+ Heleny Marczak – od córki Anny i syna Andrzeja

Czwartek 15 lutego

7.00

1

+ Andrzeja Bączka – od uczestników pogrzebu

2

+ Danuty Gołkowskiej – od uczestników pogrzebu

3

+ Michaliny Czyż-Sowa – od uczestników pogrzebu

18.00

1

+ Wincentego Piątka – od żony Krystyny Soczewa-Piątek

2

+ Stanisława Popiela – od uczestników pogrzebu

3

+ Stanisława Motyczyńskiego – od sąsiadów z ul. Retingera

Piątek 16 lutego

7.00

1

+ Zdzisława Moczyńskiego – od uczestników pogrzebu

2

+ Danuty Gołkowskiej – od uczestników pogrzebu

3

+ Michaliny Czyż-Sowa – od uczestników pogrzebu

18.00

1

+ Edwarda Kluski w 5r. śm.

2

+ Anny, Mariana Sacha w r. śm. – od siostry

3

+ Wiesława Kaczmarka – od Bożeny i Katarzyny Jasińskich

Sobota 17 lutego

 7.00

1

+ Józefy Matyjas w 26r. śm., Ewy, Tomasza Matyjasów, Władysława Majchera – od dzieci

2

+ Edwarda Waligóry – od uczestników pogrzebu

3

+ Krzysztofa Banasika – od uczestników pogrzebu

18.00

1

+ Jadwigi, Franciszka Charchowskich, Stanisława Piątka

2

+ Wincentego Piątka – od rodz. Soczawa Mirosławy, Anny, Mateusza

3

 + Marii Wąchała w rocznicę urodzin zmarłej – od męża, syna i córki z rodzinami

Niedziela 18 lutego – I Niedziela Wielkiego Postu

7.00

1

+ Romualda Korusa – od córki, zięcia, wnuczki i rodz. Spyrków z Sosnowca

9.00

1

+ Jana Szymanka w 11r. śm. i zm. z rodz. Szymanków, Maślągów i Oczkowiczów

2

+ Marianny Litwińskiej w 1r. śm. – od dzieci z rodzinami

10.30

1

+ Wojciecha Gutkowskiego w 16r. śm.

12.00

1

Zbiorowa za żywych:

- o Boże błogosławieństwo, potrzebna dary i łaski dla p. Barbary i Andrzeja w 45r. zawarcia sakramentalnego małżeństwa

18.00

1

+ Jadwigi, Franciszka Charchowskich, Ireny, Stanisława Sadowskich – od córki Teresy z rodziną